Вработување

Димензиите мора да бидат помали од 10 MB.
Дозволени типови на датотеки: gif jpg jpeg png bmp txt pdf doc docx xls xlsx.
Димензиите мора да бидат помали од 2 MB.
Дозволени типови на датотеки: gif jpg jpeg png bmp pict.